PSYCHOTERAPIA

 

Terapia uzależnień od :

  • Alkoholu
  • Narkotyków
  • Leków
  • Hazardu
  • Oraz inne

Terapia indywidualna

„Alkoholizm jest efektem tego, że człowiek zupełnie nie rozumie świata ani samego siebie.”

                                                                                                          Józef Tischner

W trakcie terapii indywidualnej osoby uzależnionej od alkoholu, narkotyków, lub innych substancji, lub działań destrukcyjnych) podstawą jest zdiagnozowanie problemu (oraz jego siły), oraz określenie wpływu uzależnienia na życie i funkcjonowanie pacjenta oraz jego środowiska rodzinnego. W procesie leczenia pacjent ma niepowtarzalną okazję do poznania i zrozumienia osobistych mechanizmów uzależnienia. Następnym etapem jest ustalenie strategii ii sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu. Tylko wtedy staje się możliwe przedefiniowanie priorytetów i potrzeb pacjenta, skonfrontowanie ich z możliwościami, ale przede wszystkim podjęcie nauki dokonywania zmian życiowych niezbędnych do utrzymania trzeźwości; zarówno zachowań, postaw, przekonań, przyzwyczajeń jak i relacji międzyludzkich, sposobów reagowania, przeżywania i myślenia, oraz dbania o zdrowie. Poprzez zaangażowanie w terapię pacjent może uwierzyć, że możliwe jest życie bez używek.  Terapia uzależnień ma na celu zbudowania indywidualnego „programu naprawczego”, którego zadaniem jest wzmocnienie motywacji do trzeźwienia i przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie.

Terapia prowadzona jest przez psychologa, psychoterapeutę.

Terapia grupowa

Kierowana jest do osób które chcą spróbować  poznać siebie i swój problem z uzależnieniem z perspektywy innych osób mających podobne doświadczenia i kłopoty związane z alkoholem, narkotykami, lekami  lub stosujących inne destrukcyjne formy  zachowań. Grupa taka daje możliwość z pomocą współuczestników lepiej zrozumieć mechanizmy kształtujące takie postawy i przekonania utwierdzające i sprzyjające do wchodzenia na ścieżkę uzależnienia. Grupowa forma terapii jest też miejscem poznania ludzi i ich osobistych historii i możliwością podzielenia się swoją własną; w atmosferze zaufania i wzajemnego wsparcia i klauzuli poufności.

Grupa prowadzona jest przez psychologa, psychoterapeutę.

Osoby kierowane do uczestnictwa w zajęciach grupowych są po wstępnej konsultacji psychologicznej, lub  z terapii indywidualnej (jeśli wyrażą chęć i wolę uczestnictwa).

Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodzin uzależnionych

Konsultacje i spotkania takie mają na celu wyedukować zainteresowanych na temat uzależnień oraz zaburzeń psychicznych i ogólno – zdrowotnych jakie towarzyszą, sprzyjają, lub są następstwem stosowania substancji lub zachowań auto-destrukcyjnych. Możliwe jest też uzyskanie wsparcia i pomocy w radzeniu sobie ze stresem wynikającym z problemu uzależnienia w rodzinie oraz poznaniem metod i strategii postępowania z osobą uzależnioną.

Konsultacja i terapia prowadzona jest przez psychologa, psychoterapeutę.

Grupa wsparcia dla rodzin i osób współuzależnionych

Grupa wsparcia daje możliwość wymiany doświadczeń, strategii i postępowania z osobą uzależnioną jakie do tej pory były stosowane w rodzinach uczestników, ale przede wszystkim daje możliwość  wymiany pomysłów i refleksji odnośnie adekwatnych działań, które mogą realnie pomóc rodzinie i uzależnionemu dać szansę skuteczniej radzić sobie z problemem, który zazwyczaj dotyka całego systemu rodzinnego uzależnionego.

Grupa prowadzona jest przez psychologa, psychoterapeutę. Zainteresowani zapraszani są po odbyciu konsultacji psychologicznej.